Vi vill tacka alla våra gäster för ett fantastiskt år och

önska en riktigt

God jul och gott nytt år!